Специална промоция за нови клиенти

Счетоводна кантора DiD Consulting има промоционална оферта към новите си клиенти:

2 месеца без счетоводна такса!

При сключване на договор за годишно абонаментно счетоводно обслужване за срок от една година, нашите нови клиенти не дължат такса за за първия и последния месец от договора.


 

Цени на счетоводни услуги

Цените за счетоводни услуги, предлагани от счетоводна кантора DiD Consulting, са индивидуални, в зависимост от Вашите нужди и спецификите на Вашия бизнес. Посоченият по-долу ценоразпис, е ориентировъчен и служи единствено за пример.

В зависимост от конкретните нужди на клиента, цената може да варира и всеки отделен случай се договаря индивидуално. Счетоводна къща „ДИД Консултинг” си запазва правото да сключва договори на цени, различни от горепосочените.


 

Цени за месечно абонаментно счетоводно обслужване

Цени за абонаментни счетоводни услуги за фирми, без регистрация по ДДС

Брой документи* на месец Фирми, занимаващи се само с услуги Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги Фирми, занимаващи се с производство
до 25 док. /мес. 60 лв. 80 лв. 100 лв.
до 50 док. /мес. 80 лв. 100 лв. 120 лв.
до 80 док. /мес. 100 лв. 120 лв. 140 лв.
до 120 док. /мес. 140 лв. 160 лв. 180 лв.
над 120 док. /мес. по договаряне по договаряне по договаряне

 

Цени за абонаментни счетоводни услуги за фирми, регистрирани по ЗДДС

Брой документи* на месец Фирми, занимаващи се само с услуги Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги Фирми, занимаващи се с производство
нулeва декларация по ДДС (без дейност през годината) 25 лв. 25 лв. 25 лв.
до 25 док. /мес. 120 лв. 140 лв. 160 лв.
до 50 док. /мес. 160 лв. 180 лв. 200 лв.
до 80 док. /мес. 200 лв. 220 лв. 240 лв.
до 120 док. /мес. 240 лв. 280 лв. 320 лв.
над 120 док. /мес. по договаряне по договаряне по договаряне

 

Горепосочените цени за абонаментни счетоводни услуги включват:

 • годишно счетоводно и данъчно приключване;
 • съставяне и подаване на годишна данъчна декларация, годишен отчет за дейността и годишен финансов отчет;
 • ТРЗ и ЛС обслужване на фирми с до 5 души персонал.
  •  

   За над 5 осигурени лица се добавя такса според тарифата за цени на счетоводни услуги за Личен състав (ЛС) и Труд и работна заплата (ТРЗ), посочени по-долу.


 

Тарифа за ЛС и ТРЗ услуги

 

Брой персонал Месечно възнаграждение
От 6 до 10 служители по 10 лв. на човек
От 11 до 20 служители по 8 лв. на човек
над 20 служители по договаряне

 


 

Цени за счетоводни услуги, без абонамент (еднократно счетоводно обслужване)

По-долу са посочени цени за счетоводни услуги, които включват еднократна обработка на документи, счетоводно и данъчно приключване на юридически и физически лица (на годишна база)

Брой документи на месец Фирми, само за услуги Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги Фирми, занимаващи се с производство
до 80 док. /мес. 200 лв. 250 лв. 300 лв.
до 120 док. /мес. 250 лв. 300 лв. 350 лв.
над 120 док. /мес. по договаряне по договаряне по договаряне

 

Горепосочените такси включват:

 • преглед, обработка и класиране на документите;
 • изготвяне на финансови отчети; изготвяне на данъчна декларация;
 • изготвяне на статистически отчети.

 

 

* С термина „документ” се обозначава една счетоводна операция (проста или сложна), документираща стопанска операция. Това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер, ведомост или друг документ.


 

Изпратете запитване за счетоводни услуги

Please enter your email, so we can follow up with you.

Посочете ориентировъчен брой.

Посочете ориентировъчен брой

Ако имате допълнителни въпроси, можете да ги поместите тук